Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 21/01/2022
3 CTY CP BT Đường Thủy 21/01/2022 26/01/2022
4 CTY CP BT Đường Thủy 21/01/2022 26/01/2022
5 LÊ MINH THUẬN 21/01/2022 26/01/2022
6 phạm thị hoa 21/01/2022 26/01/2022
7 PHAN DIỆC THỌ 21/01/2022
8 LẠI THỊ THU HUYỀN 21/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN MINH TUẤN 21/01/2022 11/02/2022
10 TRẦN XUÂN PHÚC 21/01/2022 18/02/2022