Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HOÀNG TÚ 05/07/2022
3 Lưu Tinh Nhựt 05/07/2022
4 Nguyễn Thị Bình An 05/07/2022
5 THAI THI KIM QUY 05/07/2022
6 PHẠM VĂN GIANG 05/07/2022
7 Lưu Tinh Nhựt 05/07/2022
8 NGUYỄN HOÀNG LINH 05/07/2022
9 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 05/07/2022
10 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGHI 05/07/2022