Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hiên Nga 25/11/2020
2 Nguyễn Thị Hoa 25/11/2020
3 LÂM THỊ CẨM VÂN 25/11/2020
4 NGUYỄN LÊ PHI 25/11/2020
5 Nguyễn Như Huyền 25/11/2020
6 Công ty TNHH TM Châu Âu 25/11/2020
7 Mai Thị Xuân Mỹ 25/11/2020
8 Phạm Thị Tuyết 25/11/2020
9 công ty TNHH Công Nghiệp FTF 25/11/2020
10 Phạm Thị Tuyết 25/11/2020