Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Phương Huyền 25/01/2022
3 THẠCH THẢO 25/01/2022
4 LÊ CHÍ TRUNG 25/01/2022
5 Dương Văn Thuận 25/01/2022
6 VÕ VĂN CHIẾN 25/01/2022 16/02/2022
7 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
8 HUỲNH ANH NGUYÊN 25/01/2022 23/02/2022
9 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 25/01/2022 23/02/2022
10 Trần Văn Sang 25/01/2022