Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
3 2017010001052/BN-VP NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG 27/06/2017 29/06/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
4 2017060000135/BN-VP NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 27/06/2017 29/06/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
5 2017010001050/BN-VP DƯƠNG ĐÌNH TRIẾT 27/06/2017 29/06/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
6 2017010001049/BN-VP LÊ THỊ HẰNG 27/06/2017 29/06/2017 Đang xử lý
7 2017010001048/BN-VP CAO HỮU THÀNH 27/06/2017 29/06/2017 Đang xử lý
8 2017040000059/BN-VP tenNguoiDaiDien 27/06/2017 05/07/2017 Đang xử lý
9 2017010001047/BN-VP BÙI THỊ THANH THẢO 27/06/2017 29/06/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
10 2017010001046/BN-VP NGUYỄN THỊ HỒNG THU 27/06/2017 29/06/2017 Đang xử lý