Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Thị Thuý Nga 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
2 Dương Thị Thuý Nga 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
3 Phan Thị Mai 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
4 Phan Thị Mai 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 Phan Thị Mai 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 Huỳnh Thu Hà 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
7 Lê Nguyệt Hằng 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
8 Lê Nguyệt Hằng 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 Nguyễn Trần Nhã Uyên 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
10 Hồ Thị Mỹ Sương 20/05/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến