Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TÀI CHÍ 28/10/2021
3 NGUYỄN DUY DƯƠNG 28/10/2021
4 CHẾ THỊ BÍCH VÂN 28/10/2021
5 Phan van An 28/10/2021
6 Mr. Nguyễn Ngọc Châu 28/10/2021 02/11/2021
7 Nguyễn Hải Minh 28/10/2021
8 Ông Bạch Ngọc An 28/10/2021 02/11/2021
9 Uyên 28/10/2021 02/11/2021
10 Từ Ngọc Tuyết 28/10/2021 02/11/2021