Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THANH PHONG 19/10/2019 25/10/2019
2 TRẦN HUỲNH MẪN VI 19/10/2019
3 NGUYỄN HỒNG TỨ 19/10/2019 24/10/2019
4 HTX DV VT DL CƯỜNG PHÁT 19/10/2019 23/10/2019
5 TRẨN THỊ NGỌC TRINH 19/10/2019
6 BÙI THANH HIỆP 19/10/2019 24/10/2019
7 VÕ THỊ QUYÊN LINH 19/10/2019 25/10/2019
8 BÙI THỊ MAI QUYÊN 19/10/2019 25/10/2019
9 NGUYỄN HỒNG TỨ 19/10/2019 24/10/2019
10 TRẦN MAI NGỌC 19/10/2019 25/10/2019