Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 01/12/2020 08/12/2020
2 TRẦN VĂN THI 01/12/2020 08/12/2020
3 TRẦN VĂN THI 01/12/2020 08/12/2020
4 ĐỖ NGỌC TRÂM 01/12/2020 07/12/2020
5 TRẦN VĂN THI 01/12/2020 04/12/2020
6 NGUYỄN THỊ DUYÊN 01/12/2020
7 Trần Thị Thu Anh 01/12/2020
8 TRẦN VĂN THI 01/12/2020 04/12/2020
9 THAI THI KIM QUY 01/12/2020
10 nguyễn thị kim thoa - thay đổi 01/12/2020 07/12/2020