Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI THỊ MAI QUYÊN 19/10/2019 25/10/2019
2 TRẦN THANH TÙNG 19/10/2019 25/10/2019
3 NGÔ VĂN NGÀN 19/10/2019 25/10/2019
4 NGUYỄN THANH HẢI 19/10/2019 23/10/2019
5 TRẦN THANH QUANG 19/10/2019 23/10/2019
6 Nguyễn Văn Dũng - Lê Thị Hà 19/10/2019 11/11/2019
7 Bùi Thị Liên 19/10/2019
8 Nguyễn Văn Dũng - Lê Thị Hà 19/10/2019 11/11/2019
9 HTX DL VT SONG LONG 19/10/2019 23/10/2019
10 Trương Duy Hoàng 19/10/2019 11/11/2019