Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 NGUYỄN QUỐC MẢI 30/11/2021
4 MAI THỊ NGỌC THẢO 30/11/2021
5 LÊ VĂN TUẤN 30/11/2021
6 PHÙNG THỊ KIM HƯƠNG 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Xuân (0336180715) 30/11/2021
8 NGUYỄN BẢO LÂM 30/11/2021
9 Đặng Tấn Phong 30/11/2021
10 Lê Thị Huyền Trân 30/11/2021