Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Bình An 11/05/2021
2 Vũ Thành Nguyên 11/05/2021
3 NGUYỄN NGỌC MAI THI 11/05/2021
4 TRẦN THỊ ANH LIÊN 11/05/2021
5 Phan Thị Hằng 11/05/2021
6 ĐINH THỊ BÉ CHÍN 11/05/2021
7 Nguyễn Phi Long 11/05/2021
8 NINH THỊ HOÀNG HƯƠNG 11/05/2021
9 Lư Kim Ái 11/05/2021 13/05/2021
10 ÂU HẢI BÌNH 11/05/2021