Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CTY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XD GIA LONG 14/05/2021
2 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/05/2021
3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG VÂN 14/05/2021
4 Trần Văn Lén 14/05/2021
5 NGUYỄN THỊ THỤC 14/05/2021 19/05/2021
6 DƯƠNG THỊ THANH HIỀN 14/05/2021 18/06/2021
7 NGUYỄN NGỌC LY 14/05/2021 21/05/2021
8 TẠ QUANG BẮC 14/05/2021
9 Trần Đức Hải 14/05/2021 19/05/2021
10 NGUYỄN THỊ LAN ANH 14/05/2021