Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đoàn Trung Hiếu 08/03/2021
2 TRẦN ĐỨC TRUNG 08/03/2021
3 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 08/03/2021
4 Nguyễn Hồng Hạnh 08/03/2021
5 Hồ Thanh Trúc 08/03/2021
6 TRẦN HỬU THÙY TRANG 08/03/2021
7 Lê Thị Bích Ngọc 08/03/2021 12/03/2021
8 Nguyễn Duy Tâm 08/03/2021 10/03/2021
9 Dương Quốc Quyền 08/03/2021
10 - 08/03/2021 24/03/2021