Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hồng Đức 06/03/2021
2 Đan Thị Quyên 06/03/2021
3 Phan van An 06/03/2021
4 Nguyễn thị Nga 06/03/2021
5 PHAN THỊ KIM LIÊN 06/03/2021 22/03/2021
6 PHẠM THỊ ĐÀO-NGUYỄN VIẾT TIẾN+MAI DUY ANH- VÕ THỊ THÚY HẰNG 06/03/2021 29/03/2021
7 TRẦN NGUYÊN QUÂN 06/03/2021 22/03/2021
8 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG XUÂN 06/03/2021 22/03/2021
9 VŨ KHẮC MINH 06/03/2021 11/03/2021
10 NGUYỄN HỮU KHÔI 06/03/2021 08/03/2021