Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN CÔNG PHÙNG 18/01/2022
3 HUỲNH THỊ NGÂN BẰNG 18/01/2022
4 PHẠM THẾ KIỆT 18/01/2022
5 Ngô Thị Thanh Tâm 18/01/2022 21/01/2022
6 NGUYỄN VĂN LÂM 18/01/2022 21/01/2022
7 TẠ VĂN TRUNG 18/01/2022
8 Phạm Thị Nguyên 18/01/2022 21/01/2022
9 LÊ TUẤN HẢI 18/01/2022 19/01/2022
10 NGUYỄN THÀNH TRUNG 18/01/2022 01/03/2022