Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hồng Hảo 18/06/2021
2 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 18/06/2021
3 Đào Vũ Hải Bình 18/06/2021
4 NGUYỄN ĐÌNH KHA 18/06/2021
5 TRẦN THỊ LƯỢT 18/06/2021 23/06/2021
6 ĐẶNG THANH HIỀN 18/06/2021 22/06/2021
7 TRẦN THỊ ĐẠO 18/06/2021 22/06/2021
8 Nguyễn Thị Bích Ngọc 18/06/2021 23/06/2021
9 ĐẶNG THỊ ẢNH 18/06/2021 21/06/2021
10 TỪ THỊ VIỆT LIÊN ( NGUYỄN LƯƠNG HẢI - NH) 0969797237 18/06/2021 21/06/2021