Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 07/05/2021
3 LÊ HIỀN PHONG 07/05/2021
4 Nguyễn Phùng Quốc 07/05/2021
5 Hoàng Văn Minh 07/05/2021
6 Trương Thị Ngọc 07/05/2021
7 Nguyen Cao Thuy Uyen 07/05/2021
8 LÂM BẢO NHI 07/05/2021
9 Nguyễn Quốc Việt 07/05/2021
10 VÕ THỊ THÙY TRANG 07/05/2021