Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Tuyết Mai 17/05/2021
2 Đặng Thị Ngọc Oanh 17/05/2021
3 Test. 17/05/2021
4 nguyen chi tam 17/05/2021
5 Trần Thị Kim Phụng 17/05/2021
6 Nguyễn Thị Oanh 17/05/2021
7 nguyen phu trung 17/05/2021
8 NGUYỄN THỊ TÂM 17/05/2021
9 CTY TNHH EQ LOGIS 17/05/2021
10 nguyen phu trung 17/05/2021