Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Mỹ Xuân 18/01/2022
3 ĐINH HIỀN TRIẾT 18/01/2022
4 Đoàn Thị Như Ý 18/01/2022
5 Hà Công Bình 18/01/2022 25/01/2022
6 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 18/01/2022 25/01/2022
7 NGUYỄN MINH ĐẠT 18/01/2022 21/01/2022
8 Phan van An 18/01/2022
9 Đồng Viết Hoàng Phương 18/01/2022 25/01/2022
10 Huỳnh Duy Toàn 18/01/2022