Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CHÂU VĂN TUẤN 24/10/2019
2 Phan tấn thành 23/10/2019 30/10/2019
3 TRẦN HỮU QUANG 23/10/2019 23/10/2019
4 Huỳnh Văn Huy 23/10/2019 29/10/2019
5 Phan tấn thành 23/10/2019 30/10/2019
6 PHAN MINH ÚT HẬU 23/10/2019 29/10/2019
7 ĐẶNG THỊ AN 23/10/2019 29/10/2019
8 NGUYỄN THỊ MINH THUẬN 23/10/2019 29/10/2019
9 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 23/10/2019
10 ĐỖ THỊ TUYẾT LAN 23/10/2019 29/10/2019