Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH HOA VIỆT TIẾN 03/12/2021
3 Huỳnh Thị Như Ý 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/12/2021
5 Đặng Thị Yến Ngọc 03/12/2021
6 Nguyễn Văn Tài 03/12/2021
7 PHẠM THỊ THANH THỦY 03/12/2021
8 Ngô Lê Huyền Trân 03/12/2021
9 Đặng Thị Yến Ngọc 03/12/2021
10 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021