Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Liêu Thị Lệ Hằng 19/05/2022
3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHỤ GIA THỰC PHẨM NGỌC SƠN 19/05/2022 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH SX-TM T.A 19/05/2022 23/05/2022
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAI LỢI 19/05/2022 23/05/2022
6 Lê Vũ Hoàng An 19/05/2022 03/06/2022
7 Đỗ Nam 19/05/2022
8 0976804293 19/05/2022 23/05/2022
9 0907483428 19/05/2022 23/05/2022
10 DIỆP THỊ NGỌC HÀ 19/05/2022 23/05/2022