Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ ÁI MỸ NHI 24/09/2021
2 HOÀNG THÚY HẰNG 24/09/2021 29/09/2021
3 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 24/09/2021 05/10/2021
4 HUỲNH THỊ HƯƠNG LAN 24/09/2021 05/10/2021
5 TRẦN VĂN THI 24/09/2021 05/10/2021
6 Trần Thiên Thanh 24/09/2021 01/10/2021
7 Nguyễn Lê Minh Châu 24/09/2021 01/10/2021
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 24/09/2021 01/10/2021
9 Nguyễn Trung Thành 24/09/2021 01/10/2021
10 Thanh Vy 24/09/2021 29/09/2021