Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Nhân 30/06/2022
3 LÊ THỊ HẠNH HOA 30/06/2022
4 VƯƠNG TRÀ MINH HIỀN 30/06/2022
5 NGUYỄN MINH TIẾN 30/06/2022
6 Nguyễn Chí Thành Đạt 30/06/2022
7 Huỳnh thị hồng ân 30/06/2022 04/07/2022
8 phạm minh xuân 30/06/2022 30/06/2022
9 Huỳnh Ngọc Long Tuyền 30/06/2022
10 LÊ TRẦN THANH MAI 30/06/2022