Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ TRUNG DŨNG 27/10/2021 28/10/2021
3 LƯU ĐỨC MINH 27/10/2021
4 NGUYỄN VĂN ON - TRẦN LỆ SƯƠNG 27/10/2021
5 NGUYỄN VĂN LÝ 27/10/2021
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 27/10/2021
7 HỒ HỮU KHÁ 27/10/2021 11/11/2021
8 Đặng Thị Kim Tuyên 27/10/2021
9 CÔNG TY TNHH ƯU THỊNH 27/10/2021 09/11/2021
10 Trần Văn Thi 27/10/2021 03/11/2021