Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thúy Hiền 23/05/2022
3 Võ Thị Thu Huyền 23/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 23/05/2022
5 Đặng Vương Triều 23/05/2022
6 Phạm Thị Nhi 23/05/2022
7 CTY VIỆT PHÚC (TRƯƠNG THỊ THANH TRÀ) 23/05/2022
8 Lê Hồng Đào 23/05/2022
9 Trịnh Anh Khoa 23/05/2022
10 Nguyễn Ngọc Lan Anh 23/05/2022