Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THANH THU 18/01/2022
3 nguyễn thị minh tân 18/01/2022
4 TRAN NGOC KIM LOAN 18/01/2022
5 TRẦN MINH VŨ 18/01/2022 20/01/2022
6 Nguyễn hiệp 18/01/2022 21/01/2022
7 TRÌNH KHÁNH DUY 18/01/2022 08/02/2022
8 Ngô Thị Thanh Tâm 18/01/2022 21/01/2022
9 Phan Thành Luật - Lê Thị Tâm 18/01/2022 08/02/2022
10 NGUYỄN THỊ MỪNG 18/01/2022