Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dinh Thi Bich Hanh 30/11/2021
3 CÔNG TY TNHH CYBERLEARN 30/11/2021
4 Nguyễn Anh Thư 30/11/2021
5 Lâm Ngọc Sang 30/11/2021
6 NGUYỄN VĂN DŨNG 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Hạnh 30/11/2021
8 Nguyễn Viết Thanh 30/11/2021
9 PHẠM THỤY BĂNG CHÂU 30/11/2021
10 DNTN SX MỸ TOÀN 30/11/2021 15/12/2021