Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THU HẰNG 04/12/2020
2 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 03/12/2020
3 LÊ THỊ LIÊN 03/12/2020
4 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 03/12/2020
5 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 03/12/2020
6 Nguyễn Thị Thu Hồng 03/12/2020
7 Trần Hữu Toàn 03/12/2020
8 NGUYỄN THỊ XUÂN 03/12/2020
9 ĐẶNG NGUYỄN HUY HOÀNG 03/12/2020
10 Huỳnh Chí Tâm 03/12/2020