Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM VĂN MƯỜI 18/05/2022 19/05/2022
3 HUỲNH THỊ NGỌC ĐÀO 18/05/2022 01/06/2022
4 TRẦN ANH TUẤN 18/05/2022 19/05/2022
5 Hoàng Xuân Thiện - Bùi Thị Thanh Huyền 18/05/2022 30/05/2022
6 LƯU GIA HÂN 18/05/2022 01/06/2022
7 CHÂU THỊ HỒNG HẠNH 18/05/2022 19/05/2022
8 THIỀU QUANG HOÀN - LÊ THỊ THÚY 18/05/2022 02/06/2022
9 NGUYỄN XUÂN KÝ 18/05/2022 23/05/2022
10 NGUYỄN VĂN SĨ 18/05/2022 01/06/2022