Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN HIẾU NGHĨA 03/12/2021
3 Ngô Ngọc Hà Mi 03/12/2021
4 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA LONG 03/12/2021
6 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ LÝ 03/12/2021
8 Dinh Thi Xuan Huong 03/12/2021
9 Nguyễn Thụy Hoài Thu 03/12/2021
10 Phạm Vũ Quốc Huy 03/12/2021