Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thi Thi 27/01/2022
3 Danh Hoàng Huy 27/01/2022
4 Phạm Hữu Hiển 27/01/2022
5 Nguyễn Thị Đăng An 27/01/2022
6 TRẦN VĂN THI 27/01/2022
7 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 27/01/2022
8 TRẦN THỊ NAM HÀ 27/01/2022
9 VÕ THỊ THU HÀ 27/01/2022
10 PHẠM VĂN CAO 27/01/2022 09/02/2022