Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 LÊ THỊ XUÂN 16/05/2022
4 Phạm Thị Mỹ Hạnh 16/05/2022
5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/05/2022 19/05/2022
6 Lê Quang Yên - Đào Thị Hịu 16/05/2022 31/05/2022
7 Vũ Nguyễn Khương Duy 16/05/2022
8 Nguyễn Ngọc Thanh Lam 16/05/2022 25/05/2022
9 Nguyễn Ngọc Thanh Lam 16/05/2022 25/05/2022
10 Nguyễn Thị Bảy 16/05/2022