Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ DUY VŨ 27/10/2021
3 Đinh Bá Phước 27/10/2021
4 LÊ TRƯỜNG VŨ 27/10/2021
5 HOÀNG ĐỨC MẠNH 27/10/2021
6 Phạm Ngọc Bích 27/10/2021
7 Lê Võ Thùy Trang 27/10/2021 01/11/2021
8 Nguyễn Triều Đình 27/10/2021
9 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 27/10/2021
10 NGUYỄN QUANG THÁI 27/10/2021 01/11/2021