Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THÀNH PHÁT 24/10/2021
3 LÊ THÀNH PHÁT 24/10/2021
4 PHẠM ĐẠI TÍN 24/10/2021
5 PHẠM ĐẠI TÍN 24/10/2021
6 NGUYỄN VĂN LONG - LÊ THỊ LOAN 24/10/2021
7 PHẠM HOÀNG MINH 24/10/2021
8 NGUYỄN ĐỨC THÀNH - ĐINH THỊ OANH 24/10/2021
9 TRƯƠNG VĂN TÍN - NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 24/10/2021
10 LƯƠNG THỊ THƠ 24/10/2021