Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ LAN HƯƠNG 12/08/2022
3 NGUYỄN THỊ LUYẾN 12/08/2022
4 Nguyễn Văn Đức 12/08/2022
5 Huỳnh Thị Hằng 12/08/2022
6 BÙI THỊ THUÝ BÌNH 12/08/2022
7 BÙI THỊ THÀNH TRANG 12/08/2022
8 Nguyễn Tấn Kiệt 12/08/2022
9 Triệu Kim Dung 12/08/2022
10 NGUYỄN VĂN SỸ 12/08/2022