Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THÁI THỊ NGỌC NGA 05/07/2022
3 HOÀNG THÙY LÂM 05/07/2022
4 Nguyễn Tài Thi 05/07/2022
5 NGUYỄN HOÀNG MINH PHƯƠNG 05/07/2022 06/07/2022
6 Nguyễn Hiền Quang 05/07/2022
7 Đặng Thị Trúc Nga 05/07/2022
8 Nguyễn Thị Ngọc Yến 05/07/2022 21/07/2022
9 Nguyễn Thị Ngọc Yến 05/07/2022 21/07/2022
10 trần tấn quang 05/07/2022