Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trường Trung Cấp Giao Thông Tiến Bộ 27/05/2022
3 Trương Uyễn My 27/05/2022
4 LÊ QUANG THÀNH 27/05/2022 01/06/2022
5 NGUYỄN THÙY KIM THOA 27/05/2022
6 Vũ Thị Nam Phương 27/05/2022
7 ĐỖ THANH PHÚ 27/05/2022
8 DƯƠNG VĂN BẢY 27/05/2022
9 TẠ KIM NHUNG 27/05/2022
10 Hồ Phương Tuấn 27/05/2022