Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ THANH TÂM 02/03/2021 03/03/2021
2 Nguyễn Yến Nhi 02/03/2021
3 TÔN NỮ TỐ UYÊN 02/03/2021 03/03/2021
4 Lại Văn Định 02/03/2021
5 Nguyễn Thị Thu Hương 02/03/2021
6 NGÔ NGUYÊN DƯƠNG 02/03/2021
7 Phạm Thị Thùy Phương 02/03/2021
8 NGÔ NGUYÊN DƯƠNG 02/03/2021
9 NGUYỄN NGỌC LINH 02/03/2021
10 NGUYỄN AN BÌNH 02/03/2021