Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN BẢO THY 26/02/2021
2 CAO PHÁT ĐẠT 26/02/2021
3 TRẦN THỊ THU 26/02/2021
4 PHAN VĂN TIẾT 26/02/2021
5 Lôi Yến bình 26/02/2021
6 Lê Thị Thùy Dương 26/02/2021
7 Lê Thị Bích Diễm 26/02/2021
8 Trần Thị Huỳnh Như 26/02/2021
9 Trần Lê Thương Thương 26/02/2021
10 TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT 26/02/2021