Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU 24/09/2021 29/09/2021
2 Bùi Hoàng Thái Hà 24/09/2021 29/09/2021
3 Đỗ Thị Thùy Dương 24/09/2021 29/09/2021
4 TRẦN QUỐC HUY 24/09/2021
5 Lê Thị Thanh Huyền 24/09/2021
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 24/09/2021
7 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
8 Phạm Trần Uyên Thanh 24/09/2021 29/09/2021
9 Bùi Trọng Hữu 24/09/2021 29/09/2021
10 Trịnh Minh Hòa 24/09/2021 29/09/2021