Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TIẾN HỌC 01/07/2022
3 Lê Thị Xuân Tuyến 01/07/2022
4 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 01/07/2022
5 NGUYỄN TẤN LONG 01/07/2022
6 Nguyễn Thị Hồng Loan 01/07/2022
7 VÕ THỊ KIM HƯƠNG 01/07/2022
8 Huỳnh Thị Kim Oanh 01/07/2022
9 NGUYỄN DUY HOÀNG 01/07/2022
10 Vũ Thị Lý 01/07/2022