Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ HỮU HOÀ 24/05/2022
3 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 24/05/2022
4 Lê Sỹ Cao Huy 24/05/2022
5 Trần Lê Bích Thùy 24/05/2022
6 Phạm Thị Đào 24/05/2022
7 NGUYỄN THANH PHÚC 24/05/2022
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN 24/05/2022
9 Võ Thị Tiểu Ngọc 24/05/2022
10 Phạm nguyễn Thanh Trúc 24/05/2022