Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THANH TÙNG 15/04/2021
2 Nguyễn Thị Thuy 15/04/2021
3 Nguyễn Ngọc Phong 15/04/2021
4 Nguyễn Hoàng Linh 15/04/2021
5 NGUYỄN THÀNH THÁM 15/04/2021
6 NGUYỄN LÊ THÙY PHƯƠNG 15/04/2021
7 Huỳnh Thị Vàng 15/04/2021
8 Huỳnh Thị Vàng 15/04/2021
9 Nguyễn Phúc Hậu 15/04/2021
10 DIỆP THỊ HỒNG MAI 15/04/2021