Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Khổng Thị Kim Hương 16/09/2021
2 Trần Hồng Lê 16/09/2021
3 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM 16/09/2021
4 PHAN THẠNH TRỊ 16/09/2021
5 Phạm Sĩ Thái 16/09/2021 22/09/2021
6 ĐÀO THỊ DIỆU 16/09/2021
7 TRỊNH ĐÌNH THỊNH 16/09/2021
8 PHAN THỊ THU NGUYỆT 16/09/2021
9 LÊ Huy Hoàng 16/09/2021
10 TRẦN NGỌC HANH 16/09/2021 22/09/2021