Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 15/08/2022
3 Đặng Thùy Nhung 15/08/2022
4 Nguyễn Ngọc Hà Thanh 15/08/2022
5 TRƯƠNG VĂN TRÍ 15/08/2022
6 Nguyễn Hữu Vĩnh 15/08/2022
7 Phạm Hoàng HIếu 15/08/2022
8 Phạm Hoàng Hiếu 15/08/2022
9 NGUYỄN XUÂN THÀNH 15/08/2022
10 Dương Văn Thuận 15/08/2022