Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THỊ TUYẾT LINH 17/05/2022
3 ĐỖ HOÀNG TUẤN 17/05/2022
4 PHẠM THỊ PHƯƠNG CHI 17/05/2022
5 CÔNG TY TNHH PHẠM GIA THỊNH 17/05/2022
6 HỒNG TRỌNG VŨ 17/05/2022
7 HUỲNH THỊ VIẾT - UQ - NH- HOÀNG ĐỨC THẮNG - 0908454059 17/05/2022 31/05/2022
8 ĐỖ HOÀNG TUẤN 17/05/2022
9 Nguyễn Minh Thư 17/05/2022
10 Vũ Kỳ Nam 17/05/2022