Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Quốc Nam 06/12/2021
3 DANG THI THUY 06/12/2021
4 HOÀNG THỊ VINH 06/12/2021
5 Lâm Thị Huyền Linh 06/12/2021
6 Phan Thi Phuong Dung 06/12/2021
7 Nguyễn Trí Dũng 06/12/2021
8 Trần Nguyên Kim Cương 06/12/2021
9 LÂM QUANG HIẾU 06/12/2021
10 Nguyễn Thị Mỵ Châu 06/12/2021