Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯU NGỌC BÍCH VÂN 17/06/2019
2 LĂNG NAM PHƯƠNG 17/06/2019
3 PHẠM THANH VÂN 17/06/2019
4 NGUYỄN THANH SANG 17/06/2019
5 ĐẶNG THANH HÀ 17/06/2019
6 Trần Hữu Nghĩa 17/06/2019
7 Nguyễn Xuân Chỉnh 17/06/2019
8 Nguyễn Thị Tú Thanh 17/06/2019 19/08/2019
9 Phạm Thị Dung 17/06/2019
10 Phạm Thục Minh Thuỷ 17/06/2019