Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Văn Minh 03/12/2021
3 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc Trí 03/12/2021
4 THẠCH THỊ ÚT 03/12/2021
5 PHAN THỊ VÂN TRÂM 03/12/2021
6 ĐẶNG THÁI VƯƠNG 03/12/2021
7 Nguyễn Kim Ngân 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Hồng My 03/12/2021
9 Lâm Tú Phụng 03/12/2021
10 Trần Huy Dũng 03/12/2021